Sådan behandler vi dine persondata i forbindelse med rekruttering

Når du søger en stilling i KommuneKredit, er vi i medfør af persondatadatabeskyttelsesforordningens art. 13 forpligtet til at give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til vores behandling.

Neden for finder du følgende oplysninger:

1.  Kontaktoplysninger
2. Formål med og retsgrundlaget for behandlingen
3. Kategorier af personoplysninger
4. Videregivelse af dine personoplysninger
5. Tidsrum for opbevaring af dine personoplysninger
6. Dine rettigheder
7. Klage til Datatilsynet

Vi er dataansvarlige – hvem kan du kontakte for mere information?

KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
CVR: 22 12 86 12

Den HR-ansvarlig
HR@kommunekredit.dk

2: Formål med- og retsgrundlaget for behandlingen

Vi behandler din ansøgning, dit CV og øvrige oplysninger, som du har sendt til os i forbindelse med rekruttering, for at kunne udvælge og ansætte kandidater i KommuneKredit. Dine oplysningerne anvendes ikke til andre formål med mindre du giver samtykke hertil.

Hvis du bliver tilbudt ansættelse i KommuneKredit, vil vi bruge de relevante oplysninger, som du har sendt til os, til udarbejdelse af bl.a. ansættelseskontrakt, oprettelse af dig i vores HR- og lønsystem, som bruger i vores IT-systemer etc.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f om legitime interesser samt databeskyttelseslovens § 8 om oplysninger om strafbare forhold.

3: Kategorier af personoplysninger

Vi behandler de personoplysninger om dig, som indgår i din ansøgning, CV og øvrige dokumenter, som du har sendt til os.

I forbindelse med rekrutteringen anvender vi muligvis en personligheds- og færdighedstest. Selve testen tager du som udgangspunkt hjemmefra via internettet. 

Hvis du har oplyst en eller flere referencer kan vi, efter at have indhentet samtykke fra dig, kontakte referencen og indsamle oplysninger om dig, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 3.

Hvis du bliver tilbudt en stilling, kan din ansættelse efter en konkret og individuel vurdering være betinget af, at du fremviser en privat straffeattest, hvor der ikke er anmærkninger, som er til hinder for at bestride stillingen, jf. forordningens art. 5. Straffeattesten opbevares ikke men på din personalesag noteres det, at du har fremvist straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

4: Videregivelse af dine personoplysninger

KommuneKredit anvender rekrutteringssystemet Emply. Som ansøger skal du derfor også for at søge en stilling i KommuneKredit, indtaste dine personoplysninger i en ansøgningsformular samt uploade din ansøgning, CV m.v. i Emply.

Hvis du som led i ansættelsesprocessen bliver bedt om at tage en personligheds- og færdighedstest, anmoder vi om dit samtykke til, at vi må dele personoplysninger såsom dit navn, din ansøgning og CV samt din e-mail med den leverandør, som udfærdiger testen på vegne af KommuneKredit, så du kan få onlineadgang til at tage testene. Leverandøren agerer i den henseende som selvstændig dataansvarlig, hvorved der henvises til leverandørens persondatapolitik.

Hvis KommuneKredit anvender ekstern leverandør i form rekrutteringsbureau eller headhunter til hele rekrutteringsprocessen, vil disse leverandører ligeledes agere som selvstændige dataansvarlige. KommuneKredit sikrer i den forbindelse, at de eksterne leverandører fremsender nærværende dokument ”Behandling af persondata i forbindelse med rekruttering” til de kandidater, hvis personoplysninger videresendes af eksterne leverandører til KommuneKredit.

5: Tidsrum for opbevaring af dine personoplysninger

Hvis du bliver tilbudt ansættelse, gemmes din ansøgning og dit CV og eventuelle øvrige personoplysninger, som du har afgivet, i vores rekrutteringssystem Emply. Du kan læse mere KommuneKredits behandling af dine persondata i KommuneKredits interne persondatapolitik, som du får udleveret ved ansættelse.

Hvis du ikke bliver tilbudt ansættelse gemmes dine personoplysninger i rekrutteringssystemet Emply i indtil 6 måneder. Du kan til enhver tid anmode om at få indsigt i, berigtige eller få slettet dine personoplysninger ved at kontakte KommuneKredits HR-ansvarlige.  

6: Dine rettigheder

  • Du har mulighed for at søge indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
  • Du har ret til at få berigtiget de personoplysninger, som vi behandler om dig. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger og ret til begrænsning af vores behandling.
  • Du har i visse tilfælde ret til at modtage eller transmittere dine personoplysninger (dataportabilitet) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7: Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over KommuneKredits behandling af dine personoplysninger ved at indgive en klage til Datatilsynet​.

KommuneKredit
Kultorvet 16 - 1175 København K
Telefon: 3311 1512
E-mail: kk@kommunekredit.dk
Web: www.kommunekredit.dk