Mere lokal værdi for borgernes penge

KommuneKredit er en ganske særlig finansiel virksomhed, der er med til at sikre kommuner og regioner mere lokal værdi for borgernes penge. Til glæde for os alle. Dig og mig. Hvad enten vi bor i Nørresundby, Nakskov eller på Nørrebro.   
    
Grundlæggende er KommuneKredit en forening. En forening, der gør det muligt for kommuner og regioner at få enkel og hurtig adgang til finansiering af deres projekter. Store som små. Til de lavest mulige omkostninger. På lige vilkår for alle – i hele landet.   
 
Det gælder også, når lokale selskaber og institutioner med en kommunal garanti i ryggen låner penge til alt lige fra museer til kystsikring. Så er vi med.    
   
Sådan har det været helt tilbage siden 1899, hvor KommuneKredit udbetalte det første lån. Og det er ikke at tage munden for fuld, når vi siger, at KommuneKredit siden har spillet en central rolle for det lokale selvstyre og i opbygningen af det moderne danske samfund.   
    
Sådan er det også i dag, hvor vores dedikerede, kompetente medarbejdere rådgiver om og formidler mere end 2.000 årlige lån til alt lige fra leasing af elbiler til hjemmeplejen, indkøb af nye scannere til hospitalerne eller til etablering af fjernvarme ude i det ganske land. Eller til noget helt fjerde.    
    
Men sikkert er det - det er til glæde for dig og mig, for det lokale demokrati og for fremtidens grønne Danmark. 
 
 

 

Mission

KommuneKredit skal skabe økonomisk råderum for kommuner og regioner i Danmark ved at tilbyde finansiering og finansiel rådgivning til lavest mulige omkostninger.

Vision

Vi vil altid være det bedste finansieringsvalg for vores kunder, uanset de givne rammer. Vi vil være tidssvarende, effektive og involverende med fokus på høj kvalitet, sikkerhed og stabilitet.

Case: Nyt vandværk i Snekkersten

KommuneKredit finansierer nyt vandværk i Snekkersten, der skal minimere risikoen for forurening og urenheder.

Lukkede vandtanke i rustfrit stål, der er placeret over jorden. Store vinduespartier, som giver mulighed for at få et kig ind til produktionsanlæggene. Vedligeholdelsesfrie metalplader i rustrøde farver. Alt dette udgør Snekkerstens nye vandværk, som skal erstatte de to ældre vandværker i Snekkersten og Espergærde, som ikke længere lever op til fremtidens krav. Målet med det nye vandværk er en minimering af risikoen for forurening og urenheder samt øget hygiejne, idet det nye vandværk bliver lettere at inspicere og vedligeholde end de to gamle.

Det nye vandværk indfører ny teknologi, som opfylder fremtidens krav om teknologi og sikkerhed. Eksempelvis sker iltningen og filtringen i lukkede trykfiltre, hvilket betyder, at risikoen for forurening af vandet mindskes. Det nye vandværk i Snekkersten er derfor ikke kun smart og nyt – det er også fremtidssikret og forventes at sikre og fastholde en høj standard af vandkvalitet i mange år.

Byggeriet er finansieret af KommuneKredit, og budgettet omfatter nedrivning af det nuværende vandværk, som det nye skal erstatte.

Vandværket forventes at stå klart i december 2019. Nedrivningen af det gamle værk afsluttes medio 2020.

Case: Klimasikring af Omøs diger

KommuneKredit yder finansiering til klimainvesteringer og kystbeskyttelsesprojekter, så længe projekterne er inden for rammerne af den gældende lovgivning.

Den 2. november 2006 vågnede Omø op til en ø, der nærmest var skåret midt over af vandmasser. Færgen var skyllet på land, og 24 helårshuse og 14 sommerhuse i Kirkehavn var oversvømmet. På sit højeste målte vandstanden 1,80 meter, og det stod lysende klart, at øen havde brug for kyst- og klimasikring af en helt anden kaliber. Omø Digelag så dagens lys og begyndte, hvad der skulle vise sig at være et langt sejt træk for at sikre Omø mod vandmasserne.

En overordnet klassificering af Omø som et ’værdifuldt geologisk område’ og en strandeng, der er Natura 2000-beskyttet, betød, at der skulle udvises særlige hensyn til flora og fauna. På strandengen måtte der eksempelvis anvendes vinyl-spuns i stedet for jorddiger for ikke at æde for meget af det beskyttede område.

Prisen for lodsejerne steg langsomt men sikkert, og projektet var tæt på at kuldsejle. I 2010 lykkedes det at få en tildeling på godt 5 millioner fra finansloven, og sammen med LAG-midler (Lokale AktionsGrupper støtteordning under NaturErhvervstyrelsen) og en kommunegaranti fra Slagelse Kommune blev det første spadestik til at kyst- og klimasikre Omø taget i 2013.

Sidst i 2014 stod Omøs nye diger færdige. De er designet til at kunne modstå stormfloder som den i 2006 plus et klimatillæg baseret på en forventet havvandsstigning på 0,5 centimeter årligt over de næste 50 år. De indgår som et harmonisk element i de naturskønne omgivelser og er konstrueret af Azobé-træ, ler og sten, hvor muligt, og vinyl-spuns for resten. De tager højde for dyrelivet med ’passage-huller’ for padder og smådyr og for besøgende med indbyggede rekreative områder såsom en legeplads, en volleyball bane og små læpladser. Et projekt som skaber værdi ikke blot i forhold til kyst- og klimasikring men også for fauna, øboere og besøgende.

KommuneKredit
Kultorvet 16 - 1175 København K
Telefon: 3311 1512
E-mail: kk@kommunekredit.dk
Web: www.kommunekredit.dk